El Camp
Golf La Garriga disposa d’un recorregut de 18 forats de Golf par3 i amb doble tee de sortida de Pitch & Putt.