EL CAMP

Golf La Garriga disposa d’un recorregut de 18 forats de Golf par3 i amb doble tee de sortida de Pitch & Putt.

El seu disseny és a partir de la rèplica de recorreguts de grans camps a nivell mundial.

  • RECORREGUT PELS 18 FORATS DE LA MA D’Aiming Straight

    • DE L’1 AL 9:

    • DEL 10 AL 18: